Online tool

Om snel een overzicht te krijgen van de gratis competence tool, bekijk deze korte introductie.

Volgende twee tools worden

in drie talen aangeboden

gratis

Just “like” us.

 

My Profile Builder

om accuraat en vlot een competentieprofiel van een functie op te stellen

Hiermee krijg je de mogelijkheid om gratis online het juiste profiel voor elke functie te bepalen. Deze tool stelt  iedereen in staat zijn werving & selectie snel en duidelijk af te stemmen op de desbetreffende functie.

Eens het profiel bepaald, krijg je een overzicht van de meest prioritaire competenties; dit zijn dan ook de belangrijkste selectiecriteria.

My Interview Wizard

om snel en professioneel uw selectie-interviews voor te bereiden

De Interview Wizard helpt u om tijdens het selectie-interview de juiste vragen te stellen.

Eens het profiel bepaald werd, moet er nog nagegaan worden in welke mate de kandidaten aan dit profiel voldoen!

Op basis van de competenties die via My Profile Builder geïdentificeerd werden wordt er automatisch een interviewformulier aangemaakt. Bij elk van de weerhouden competenties, wordt een set van gerichte vragen getoond en verder uitgewerkt via de STAR methodiek. Daarmee kunnen dan de competenties van de kandidaat getoetst worden aan het profiel dat u met My Profile Builder hebt opgesteld. Met deze lijst van voorbereidde vragen kan u het selectie-interview makkelijk op een professionele manier voeren. Elke gekozen competentie met de daarbij horende interview-vragen wordt apart afgedrukt. Zo kan u tijdens het interview gericht de vereiste competenties afstemmen met die van uw kandidaten.

Eenieder mag gebruik maken van deze Tool, mits akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze tool is gratis online te gebruiken, maar blijft auteursrechtelijk beschermd tegen onrechtmatig kopiëren.

 

Ook beschikbaar, maar deze kunnen we nog niet gratis aanbieden

360° Evaluatie

om uw medewerkers door hun professionele omgeving te laten evalueren op hun groeipotentieel

Een 360° online tool waar medewerkers zichzelf kunnen evalueren, en vervolgens door verschillende groepen-evaluatoren laat beoordelen.

Bij het opzetten van de 360° wordt er een keuze gemaakt welke van de 34 competenties en de 3 gedragsniveaus bevraagd zullen worden. Of er kan gekozen worden om gewoon alles te evalueren.

Beschikbare pdf rapporten:

  • Overzicht en detail van de competentiescores en wegingen
  • De ontwikkelingsopportuniteiten
  • De verborgen kwaliteiten
  • De verdoken zwaktes

Zo’n volledige beoordeling en overzicht van de competenties van de medewerker is op zichzelf best wel interessant. Maar het wordt pas echt waardevol indien er ook een Persoonlijk Ontwikkelingsplan uit voortvloeit. Tenslotte wil je iets doen met die verborgen kwaliteiten. Of misschien wil je die minder scorende competenties toch verder ontwikkelen.

POP

persoonlijk ontwikkelingsplan; om op een efficiënte wijze snel een plan voor uw medewerker op te stellen waarmee hij professioneel kan groeien binnen het bedrijf, verticaal of horizontaal

Wat is een POP?

Een POP is een afspraak tussen werkgever en werknemer. Het is de bedoeling de werknemer de kans te bieden zich verder te ontwikkelen.  Hiermee worden de organisatiedoelen en de ambities van de werknemer zo efficiënt mogelijk op elkaar afgestemd dat ze elkaars onderlinge doelstellingen helpen realiseren.

Waarom een POP?

Persoonlijke ontwikkelingsplannen opstellen en uitvoeren kosten tijd, moeite en geld. Waarom er dan zoveel in investeren?

Simpel: werken met POP’s heeft veel bewezen voordelen voor zowel werknemer als werkgever.