360° Tool

360° online evaluatie tool

Een 360° evaluatie of feedback is een methode om de competenties van een medewerker te meten. Het is eveneens een terugkoppelmethode waarbij de competenties van een medewerker worden geëvalueerd door een aantal mensen die een verschillende kijk hebben op het gedrag van de geëvalueerde. De geëvalueerde wordt  daarbij door een aantal mensen, die heel goed het dagelijks functioneren van een medewerker kennen, beoordeeld.  Zowel naaste medewerkers, leidinggevenden, klanten en interne klanten als de medewerker zelf worden gevraagd een aantal vooropgestelde competenties van de medewerker te beoordelen. Zo wordt er een zo breed mogelijk beeld gevormd van de aanwezige competenties en in welke mate die relevant bevonden worden voor de uitgeoefende functie.

Het resultaat van deze evaluatie dient vervolgens als basis voor de evaluatie van de medewerker en als instrument om aan te geven waar en in welke mate zich de opleidingsopportuniteiten demonstreren. Het is dan vervolgens een kleine stap naar het opstellen van een POP – Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Premium Upgrade

Onze Premium Accounts beschikken tevens over een 360° online tool waar medewerkers zichzelf evalueren, en vervolgens door verschillende groepen-evaluatoren laat beoordelen.

Evaluatoren:

  • Leidinggevende
  • Interne Klant
  • Externe Klant
  • Medewerkers (ondergeschikten)
  • Collega’s

Bij het opzetten van de 360° kan er een keuze gemaakt worden welke van de 34 competenties met telkens 3 gedragsniveaus; Uitvoerend – Zelfstandig – Leidinggevend / Conceptueel geëvalueerd moeten worden.

De Evaluator wordt vervolgens gevraagd te oordelen in welke mate de Geëvalueerde over de voorgestelde competentie beschikt. Tegelijk geeft de Evaluator aan in welke mate hij die competentie in die bepaalde functie ook belangrijk vindt. Dat is dan de ‘weging’.

Rapporten:

  • Overzicht en detail van de competentiescores – per niveau en/of per evaluatorgroep
  • Overzicht en detail van de wegingen – per niveau en/of per evaluatorgroep
  • De ontwikkelingsopportuniteiten
  • De verborgen kwaliteiten
  • De verdoken zwaktes

Een volledige beoordeling en overzicht van de competenties van de medewerker. Een verdere analyse leidt tot de ontwikkeling van een POP – Persoonlijk Ontwikkelingsplan.

 

Wenst u hier meer over te weten? Stuur ons een bericht.