Wat is “competentie”

Wat is een Competentie?

Wat je in de meeste definities terugvindt, is dat een competentie een samenstelling is van kennis, vaardigheden en attitudes van een persoon.

In de literatuur over competentiemanagement wordt een competentie vaak gedefinieerd als een persoonskenmerk, beschreven in gedragsmatige termen, dat onderscheidend bijdraagt aan succesvol functioneren en daarmee aan het realiseren van organisatiedoelen.

Competentiemanagement – alle neuzen in dezelfde richting!

Ook voor het begrip ‘Competentiemanagement’ worden er verschillende definities gebruikt. De eenvoudigste en breedste begripsomschrijving luidt: “Werken met Competenties ten behoeve van de interne bedrijfsvoering”.

Competentiemanagement is een van de meest actuele onderwerpen in personeelsmanagement. De reden daarvoor is, dat competentiemanagement de ambities van een organisatie vertaalt naar de vereiste inzet en ontwikkeling van ‘human talent’.

Daarnaast biedt competentiemanagement de mogelijkheid om personeelsystemen en instrumenten beter op elkaar af te stemmen. Competenties kunnen immers de gemeenschappelijke basis vormen voor selectie, talentontwikkeling, beoordeling en beloning. Bovendien komt het tegemoet aan de behoefte van lijnmanagers om te werken met praktisch handelbare tools.

De win-win van competentiemanagement

Enerzijds zorgt de organisatie voor duidelijkheid. Medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij op hun beurt van de onderneming mogen verwachten. Er wordt een leeromgeving gecreëerd waarin medewerkers hun kennis, vaardigheden en attitudes voortdurend kunnen laten groeien. Door medewerkers kansen te geven om bepaalde competenties te ontwikkelen, krijgt de organisatie breder inzetbare en meer gemotiveerde medewerkers. Zij krijgen hierbij immers de kans om eveneens in de breedte te groeien. Tenslotte voelen medewerkers zich meer en beter gewaardeerd.

Anderzijds worden medewerkers rechtstreeks gekoppeld aan de missie, visie en doelstellingen van het bedrijf. Taken en competenties worden efficiënter met elkaar verbonden, wat resulteert in een veel doelmatiger uitvoeren van taken binnen het strategisch beleid van de organisatie. Medewerkers werken zo professioneel mee aan de toekomst van hun organisatie.