Profielbepaling

Download hier de Handleiding

Nederlands: Handleiding PROFILE BUILDER – V02.18

English: User Guide PROFILE BUILDER – V02.18

 

 

Doel

De Profile builder competentiewoordenboek

Een profiel van een functie of een persoon bepalen moet makkelijk zijn en vlot verlopen. Iedereen moet in staat zijn om een profiel snel en correct in kaart te brengen. De conclusie straks moet tenslotte een exacte vertaling zijn van wat je nodig hebt.

 

 

Makkelijk en vlot moest dan ook de basis zijn waarop de ‘Profile Builder’ werd samengesteld.

Na bijna 10 jaar onderzoek werd een een competentie-instrument ontwikkeld die de lijnmanager of HR-verantwoordelijke onmiddellijk inzichten verschaft betreffende:

  • het profiel,
  • de aanleerbaarheid van de competenties,
  • de gedragsniveaus
  • en het type intelligentie waartoe een competentie hoort.

De Profile Builder kaarten bestaan uit twee sets; een samengevat en een uitgebreid woordenboek.

De samengevatte versie bevat slechts  ’34 Competenties’ met hun definities.
De uitgebreide set bevat 102 kaarten met voor elk de ‘Competentiegedragsindicatoren’ per uitvoeringsniveau (uitvoerend, professioneel of leidinggevend niveau). Door beide sets aan te bieden kan men kiezen tussen een snelle en nog steeds volledige analyse, of een diepgaande analyse op basis van gedragsindicatoren. De handleiding geeft duidelijk aan hoe je beide sets kan gebruiken.

 

Structuur

De ‘Profile Builder’ competentiekaarten werden voorzien van aan aantal visuele indicatoren die een onderscheid weergeven van het type-competentie (ook cluster genoemd), alsook de aanleerbaarheidsgraad en de drie gedragsniveaus duidelijk herkenbaar weergeven.

De aanleerbaarheidgraad geeft aan hoe moeilijk het is om een bepaalde competentie aan te leren. Het gedragsniveau maakt een onderscheid of de competentie ingezet wordt op een uitvoerend dan wel een professioneel of leidinggevend niveau.

34 Competenties ingedeeld in 7 clusters

– Strategische Intelligentie

– Commerciële Intelligentie

– Emotionele Intelligentie

– Sociale Intelligentie

– Structurele Intelligentie

– Leidinggevende Intelligentie

– Energie

Elke cluster, telkens opgemaakt in een aparte kleur, omvat een verzameling competenties. Het aantal competenties per cluster varieert.

Is een competentie makkelijk of eerder moeilijk aanleerbaar?

Bij het bepalen van de competenties is het essentieel onmiddellijk te weten welke competenties moeilijk dan weer makkelijk aanleerbaar zijn! Daarom worden binnen elk van de zeven clusters de competenties gerangschikt van ‘makkelijk aanleerbaar’ tot ‘moeilijk aanleerbaar’, zodat men direct ziet waar men de prioriteiten moet leggen. Competentie 1 binnen eenzelfde cluster is dus makkelijker aanleerbaar dan competentie 2, enz. . De kaarten werden dan ook in dezelfde optiek genummerd.
Deze simpele ingreep maakt de ‘Profile builder’ zeer overzichtelijk en makkelijk interpreteerbaar. Het stelt  de analist in staat onmiddellijk verder te gaan met wat belangrijk is binnen de functie en de organisatie.

Elke competentie heeft “3 Gedragsniveaus”

Wat de ‘Profile builder’ zo bijzonder inzichtelijk maakt, is de structuur die allereerst uit 34 competenties bestaat en deze vervolgens gaat indelen in gedragsniveaus.

Een gedragsniveau geeft telkens de mate aan waarin iemand een bepaalde kennis, vaardigheid of attitude demonstreert. Het is gebleken dat dit onderscheid bij een profielbepaling, assessment, evaluatie, persoonlijke ontwikkelingsplan, etc. doorslaggevende informatie inhoudt die de profielanalyse en -conclusie aanzienlijk beïnvloedt.

Zo worden er voor elke competentie telkens 3 gedragsniveaus onderscheiden:

1. ‘Uitvoerend’,

2. ‘Zelfstandig’

3. ‘Leidinggevend / Conceptueel’.

Elk van deze gedragsniveaus worden verder uitgediept in een aanvullende set met (34 x 3=) 112 kaarten met de competentiegedragsindicatoren.

 

Gedragsindicatoren

Elk gedragsniveau heeft zijn eigen gedragsindicatoren. Dit zijn voorbeelden van gedrag, waarin de competentie gedemonstreerd wordt.

Omdat het er vaak op aan komt het juiste niveau te bepalen en doorheen heel het competentiemanagement ook correct te beheren, werd de Profile Builder gesplitst in twee delen. Binnen de Profile Builder kaartenboek werd er naast de competentiekaarten voor alle gedragsniveaus nog een tweede set kaarten ontwikkeld.

De tweede set van 112 kaarten bevat voor elke competentie en elk gedragsniveau een reeks van gedragsindicatoren (34 comp x 3 gedragsindicatoren = 112). Deze  opsomming van gedragsindicatoren helpt de analist het juiste niveau te bepalen voor een bepaalde functie of persoon.

Omdat iedere betrokkene nu met dezelfde indicatoren werkt, zorgt deze opstelling ervoor dat de competenties en gedragsniveaus doorheen het competentiemanagement perfect beheerd kunnen blijven.

De competentiekaarten hebben rechtsboven een gekleurde indicatie per competentiecluster. Bij de 112 competentiegedragskaarten werd deze hoek blank gelaten.